Gegevens bescherming sms-tourism.com

Privacybeleid

Over dit privacybeleid

De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Daarom raden wij u aan volgende samenvatting zorgvuldig te lezen over hoe onze website www.sms-tourism.com werkt.
De gegevensbeschermingsverklaring die hier wordt vermeld, voldoet aan de richtlijnen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Het moet informeren over het type, het doel en het gebruik van persoonlijke gegevens door de exploitant van de website:

SMS Tourism
Pascal De Laet
Blomberger Str. 25
D – 32805 Horn-Bad Meinberg

informeren.

Hoewel onze site is uitgerust met verschillende beveiligingsmaatregelen, kan er geen volledige bescherming van uw gegevens worden gegarandeerd, omdat veiligheidslekken op internet niet kunnen worden uitgesloten. Als u zich zorgen maakt over uw gegevens, vindt u onze contactgegevens aan het einde van dit privacybeleid.


Persoonlijke gegevens

Om technische redenen moeten bepaalde gegevens worden verzameld en opgeslagen indien u www.sms-tourism.com bezoekt (de datum en duur van het bezoek, de bezochte websites, de identificatiegegevens van de gebruikte browser en het gebruikte besturingssysteem en de website van waaruit u ons bezoekt). Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het technische beheer van onze website en om aan uw wensen en eisen te voldoen.
Om contractuele redenen hebben wij ook persoonlijke gegevens van u nodig om onze diensten uit te voeren en om de met u afgesloten contractuele relaties te kunnen uitvoeren. Deze gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van gebruikers-, nieuwsbrief- en contactbeheer.
Dit betreft concreet:


Aanmelding voor onze nieuwsbrief

Door gebruik te maken van onze nieuwsbriefservice worden de volgende persoonlijke gegevens verzameld volgens de AVG richtlijnen:

• Voor- en achternaam
• E-mail adres

Als u zich abonneert op een van onze nieuwsbriefonderwerpen, kan uw e-mailadres worden gebruikt voor informatieve doeleinden. U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven voor de nieuwsbrief door op de link 'Uitschrijven' onderaan uw nieuwsbrief te klikken.

Deelname aan inforeizen en informatieve evenementen

In het kader van inforeizen en informatieve momenten worden gegevens verzameld omtrent hun afhandeling. De details hiervan, b.v. welke gegevens worden verzameld voor welk doeleinde, worden met de bevestiging van de deelname meegedeeld.

Contact

By using our contact form the following personal data will be collected in accordance with the GDPR:

• Voor- en achternaam
• E-mail adres


Log Files

Een logbestand wordt aangemaakt als onderdeel van een automatisch logboek van het verwerkende computersysteem. Dit betekent dat informatie over uw gebruikte terminal wordt geregistreerd als logbestanden op een server.
We doen ook een logbestandanalyse. Onze siteprovider registreert:

• Toegang tot de pagina: datum, tijd, frequentie
• Hoe komt u op de pagina (vorige pagina, hyperlink, etc.)
• Aantal verzonden gegevens
• Welke browser en welke versie daarvan gebruikt u?
• Uw IP-adres
Nogmaals, de verzamelde gegevens dienen alleen om ons aanbod te verbeteren. De operator mag serverlogbestanden alleen langer opslaan, uitgeven of ophalen voor zover dit wettelijk is toegestaan (bijvoorbeeld in het geval van een vermoedelijke illegale activiteit).


Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die in uw browsergeschiedenis worden geplaatst en worden gebruikt om de instellingen te reconstrueren tijdens uw volgende bezoek en eventuele andere wijzigingen die u hebt aangebracht. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Met cookies kunnen we onze service personaliseren en gebruiksvriendelijker maken.
U kunt uw browser zodanig instellen dat u over het installeren van cookies geïnformeerd wordt en dit alleen in indiviudele gevallen toelaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.


SSL-encryptie

Deze site gebruikt om veiligheidsredenen SSL-codering en om de overdracht van gevoelige informatie te beschermen, zoals de verzoeken die u ons stuurt als exploitant van de site. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door de adresregel van de browser te wijzigen van "http: //" in "https: //" en het vergrendelingssymbool in uw browserlijn. Als SSL-codering is ingeschakeld, zijn de gegevens die u bij ons indient niet leesbaar door derden.


Registratie voor inforeizen en Trade evenementen

We behouden ons het recht voor om u na een inforeis of trade evenement informatie over soortgelijke onderwerpen toe te sturen naar het e-mailadres dat werd verzameld bij de registratie. U kunt dit op elk moment tegenspreken door op de link 'Uitschrijven' in de e-mail te klikken.


Nieuwsbrieven en abonnementen

Onderwerpgerelateerde nieuwsbrieven worden verzonden naar de geregistreerde e-mailadressen van onze gebruikers. Hiertoe bewaren we deze e-mailadressen in een distributielijst. Als u dit niet langer wenst, kunt u zich op elk gewenst moment uitschrijven voor de nieuwsbrief door op deze link te klikken: Newsletterabmeldung. Uw e-mailadres wordt dan onmiddellijk van de mailinglijst verwijderd.


Contactformulier

Als u ons contacteert via het contactformulier, worden de door u verstrekte gegevens bewaard voor het verwerken van uw vraag. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.


Gegevensoverdracht aan derden

Kort gezged worden uw gegevens door ons niet aan derden doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is met het oog op verdere derde diensten of u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Daarnaast nemen we gepaste maatregelen en voeren regelmatige controles uit om ervoor te zorgen dat de gegevens die we verzamelen niet door derden van buitenaf kunnen worden bekeken of afgetapt.
Een overdracht kan bijvoorbeeld nodig zijn bij de volgende voorbeelden ten behoeve van contractuitvoering bij de gebruikmaking van de volgende services:

• Lijst met deelnemers voor een inforeis of trade evenement
• Hoteldiensten tijdens een inforeis of trade evenement
• Bus-, vlieg- en treinvervoer tijdens een inforeis of trade evenement
• Voor de organisator van een inforeis of trade evenement

Uw gegevens worden om de volgende redenen gebruikt:

• Persoonlijke Identificatie
• Officiële verplichtingen
• Algemene bedrijfsvoorwaarden

Wij verzekeren dat de op deze manier verstrekte gegevens voldoen aan de wettelijke vereisten en dat gegevens alleen aan deze derde partijen worden verzonden als de bekendmaking van uw gegevens gerechtvaardigd is.


Uw rechten

Natuurlijk hebt u uw rechten met betrekking tot het verzamelen van uw gegevens. Volgens de huidige wetgeving moeten we u hierover informeren. Het gebruik en de implementatie van deze rechten is kosteloos voor u.


Herroepinsgrecht

U hebt het recht om uw toestemming voor het verzamelen van gegevens op elk gewenst moment in te trekken. Dit recht is van toepassing met huidige ingang naar de toekomst toe; tot de rechtsgeldigheid van de herroeping blijven de gegevens hiervan onaangetast.
Volg deze link als u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht:

Link: datenschutz@sms.tourism.comRecht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om een overdracht van uw gegevens van ons naar een andere locatie aan te vragen.


Informatierecht

U hebt het recht om van ons een bevestiging te vragen of en hoe we persoonlijke informatie van u verkrijgen. Dit recht wordt gerealiseerd door deze privacyverklaring. Bovendien kunt een elektronische informatie opvragen.


Recht op rectificatie, annulering of blokkering

U hebt het recht om uw gegevens te laten corrigeren, verwijderen of blokkeren. Dit laatste is van toepassing als de juridische situatie geen verwijdering toestaat.


Recht op klacht

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een regelgevende instantie of een bevoegde instantie als u een reden tot grieven heeft. Om gebruik te maken van dit recht, neemt u contact op met de Privacy Officer die aan het einde van dit privacybeleid wordt vermeld.


Verantwoordelijk voor de gegevensverzameling

Voor vragen, verzoeken om informatie, aanvragen, klachten of kritiek met betrekking tot ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met:

SMS Tourism
Pascal De Laet
Blomberger Str. 25
D – 32805 Horn-Bad Meinberg


Verantwoordelijke voor gegevensbescherming


De correcte implementatie van gegevensbescherming wordt bij ons door een verantwoordelijke voor gegevensbescherming beheerd. Als u zich zorgen maakt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u ook rechtstreeks contact met hem opnemen via datenschutz@sms-tourism.com


Wijziging van het privacybeleid

Wij, de verantwoordelijke personen, behouden ons het recht voor om het privacybeleid te allen tijde te wijzigen met betrekking tot de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming.

De huidige status is: Mei 2018