Over SMS-Tourism

Sinds 2009 begeleidt SMS-Tourism toeristische diensten, musea, bedrijven en cultuur-toeristische projecten in de Benelux en Duitsland bij de opmaak van strategieplannen en het ontwikkelen van toeristische concepten en producten.

In het vervolgtraject helpen wij onze klanten bij de planning, budgettering en omzetting van marketing-, pers- en PR-acties. We ontwikkelen concrete reisaanbiedingen en communicatie-acties in samenspraak met de Duitse reisindustrie.

In een derde stap behartigen wij uw commerciële belangen bij de touroperators, handelen reserveringsaanvragen af en volgen elk dossier op tot en met de voorbereiding van uw facturatie.

Wat kunt u van ons verwachten

1. Een gezonde dosis pragmatisme : onze strategie-ontwikkeling gaat uit van uw dagdagelijkse situatie. Elke theoretische denkoefening moet de reality-check doorstaan, zowel budgettair als naar workload.

2. Een uitgesproken feeling voor de creatie van meerwaarde : onze produktontwikkeling en onze marketing-concepten zijn gericht op de ontwikkeling van win-win situaties voor u én voor uw partners.

3. Een vaste voet in de markt : onze mediarelaties en touroperator-contacten zijn sinds vele jaren ons belangrijkste kapitaal. Onze beste service aan u is onze service aan hen.